Clubregels

Clubregels

Goede afspraken maken goede vrienden

  Daarom onze afspraken en clubregels even op een rijtje


 • De lessen baby/peuterwatergewenning zijn enkel toegankelijk voor baby´s, peuters vanaf de minimale leeftijd van 1 jaar tot 3 jaar en met begeleiding van 1 ouder. Er kunnen 4 brevetjes behaald worden.


 • De lessen kleuterwatergewenning zijn enkel toegankelijk voor kinderen vanaf een leeftijd van 3 jaar tot 6 jaar, zonder begeleiding van een ouder. Er kunnen 3 brevetjes behaald worden. Inschrijven gebeurt t.e.m. de leeftijd van 4 jaar zodat het kind tot ongeveer 6 jaar lessen kan volgen.


 • In de bijdrage die betaald werd zijn begrepen: inkom zwembad (zwemkaart en begeleiderskaart), lesgeld en verzekering voor de deelnemer en de deelnemende begeleider bij baby/peuterwatergewenning.


 • Alle Makiclubleden krijgen bij inschrijving eenmaal één ticket waarop de lessen zijn geprogrammeerd en twee begeleiderstickets.


 • U dient wekelijks de zwem- en de begeleiderstickets mee te brengen om het zwembad binnen te kunnen en eruit te kunnen gaan.


 • Bij verlies van een zwemkaart of begeleiderskaart kan deze enkel vervangen worden door een nieuwe kaart met de overige zwembeurten door een kopie of een foto van het ticket voor te leggen waarop duidelijk het scanlabel te zien is.
  Tip: maak onmiddellijk bij ontvangst bij de eerste les een foto (of kopie) van uw tickets zodat u geen nieuwe betaling dient te doen voor de overige lessen.


 • Met het begeleiderskaartje kunt u max. 75 min. in- en uitscannen om het zwemmertje om te kleden. De tickets van de waterspetters zijn aangepast aan een langere zwemles tot max 90 min.


 • Voor onze kleuters: Voor aanvang van de eerste zwemles krijgt u een mail met de kleur van de deur van de kleedkamer die u dient te gebruiken om het kleutertje om te kleden.


 • Voor onze baby’s en peuters: de individuele kleedhokjes en familiekleedkamers zijn enkel voorbehouden voor ouders met een baby/peuter. Enkel ouders die zowel een baby/peuter en een kleuter op hetzelfde tijdstip laten zwemmen, mogen ook gebruik maken van deze kleedhokjes.


 • Bij afwezigheid tijdens een van de lessen (ziekte enz…) kan u voor de niet-opgenomen les (sen) nog vrij komen zwemmen binnen 14 dagen na de laatste les. Dit kan enkel op zaterdagen om 10u (de kaartjes zijn zo ingesteld). U dient hiervoor ook altijd te reserveren via de zwembadbalie. De maximale tijd per vervangles (maximum 2) bedraagt 75 minuten (aan-en uitkleden inbegrepen). Opgelet: De begeleider van een kleuter dient ook nog een ticket te kopen, die van een baby/peuter niet.


 • U mag het zwembad niet eerder binnengaan dan 15 min. voor aanvang van de les.


 • Om de korte tijd van 30’ (45' voor spetters) optimaal te benutten voor de les dienen ouders/begeleiders van kleuterwatergewenning of kleuterzwemmen zich tijdens de les ofwel naar de tribune te begeven ofwel naar het cafetaria. In geen enkel geval mag er gewacht worden in het zwembad achter het glas bij de balie of in de kleedkamer.


 • Er mag niet gegeten worden in het zwembad of in de kleedkamers.


 • De kleedkamers dienen netjes achtergelaten te worden.


 • Indien het bedrag niet tijdig op de rekening staat, wordt uw kind van de lijst geschrapt en geven we de deelnemers op de reservelijst de kans om alsnog in te schrijven.


 • Elke kleuterdeelnemer die begint met les te volgen, dient te starten in de eerste reeks nl. waterrakker. De monitor bepaalt na de eerste les(sen) of de deelnemer eventueel de volgende les in een hoger/lager niveau dient aan te vatten. Ook kleuters die voor de coronapandemie al een brevet behaalden worden bij aanvang opnieuw getest vooraleer ze met zekerheid kunnen starten met een nieuwe volgende reeks. Kindjes kunnen door het wegvallen van de lessen namelijk sommige vaardigheden hebben verleerd.


 • Ook voor watergewenning voor baby’s en peuters bepaalt de monitor of een kindje eventueel een hoger of lager niveau kan aanvatten na de eerste les.


 • Gelieve uw kindje voor de start van de les naar het toilet te laten gaan. 


 • Heeft uw kind lange haren? Doe het dan in een staart. 


 • Zorg ervoor dat uw kind een zwempamper draagt indien nodig.


 • Na de lessenreeks krijgen bestaande leden de kans tot een bepaalde datum om met voorrang reeds in te schrijven voor de volgende lessenreeks. Deze datum wordt via mail tijdig naar alle leden gecommuniceerd. 

 • Vragen of mededelingen (bijvoorbeeld afwezigheden) m.b.t. de zwemlessen kunnen via mail makizwemmen@gmail.com doorgegeven worden. Het bestuur tracht hier zo vlug mogelijk gevolg aan te geven.

 • Elke les is er minstens één bestuurslid aanwezig in het zwembad. Zij zijn het aanspreekpunt voor vragen of opmerkingen en zijn herkenbaar aan hun opvallende kleding (limoengroen poloshirt en/of donkerblauw vest met het logo van de club en gezinsbond). Ook zijn zij het aanspreekpunt integriteit.

 • Omwille van de wet van de privacy is het niet toegestaan om beeldmateriaal (foto’s, video’s, …) te maken tijdens de zwemlessen.

 • We passen de wet i.v.m. de privacy toe. De kans bestaat dat er occasioneel sfeerbeelden gemaakt worden om onze website te illustreren of om lessen voor de opleiding tot monitor van Gezinssport Vlaanderen met beeldmateriaal te illustreren voor de cursisten.  Indien u hiermee niet akkoord gaat, gelieve ons via mail makizwemmen@gmail.com dan voor aanvang van de lessen op de hoogte te stellen. Indien wij geen bezwaar ontvangen voor aanvang van de lessenreeks gaan wij ervan uit dat u hiermee akkoord bent.


 • Onze sportclub maakt deel uit van Gezinssport Vlaanderen. Wij als organisatoren en begeleiders volgen de gedragscode opgesteld door de organisatie. U, als deelnemer, ouder of supporter wordt ook geacht de voor u opgestelde gedragscode te volgen. U vindt hieronder een overzicht die betrekking heeft op u als deelnemer, ouder of supporter. Het niet naleven van deze gedragscode geeft de club het recht om de samenwerking met de niet-nalever stop te zetten. 
 • Bij betaling verklaart u zich akkoord met de clubregels van Maki. 

 • Alle communicatie aangaande de organisatie van de lessen gebeurt via mail makizwemmen@gmail.com 

 • www.zwemmengezinsbondkinrooi.be is de website van zwemclub Maki. U vindt hier belangrijke informatie aangaande onze visie, onze organisatie en de inhoud van onze zwemlessen. 


 • Wat dien je mee te brengen? 
  • Zwemkleding (inclusief zwempamper indien nodig)
  • Handdoeken + toiletgerief indien je wenst te douchen na afloop
  • Haarelastiekje 
  • Kom je zwemmen met je baby, neem dan een extra handdoek mee om je kindje warm te houden tussen het zwembad en de kleedkamers
  • Je inkomkaartjes


 • Wat laat je best thuis? 
  • Zwembrillen
  • Zwembandjes
  • Waterspeelgoed of andere attributen


 • Wat dien je ter plaatse te gebruiken?
  • Beschermhoesjes om over het schoeisel te trekken voor het betreden van het zwembadgedeelte. Deze worden ter beschikking gesteld door het zwembad.

Gedragsregels

Attesten ziekenfondsen

Via deze attesten kunt u eenmaal per kalenderjaar € 15,- terugkrijgen van uw ziekenfonds.


Op het einde van de lessenreeks zullen we u een ingevuld en afgestempeld formulier overhandigen.

Nadat u het ingevulde formulier ingeleverd heeft bij uw ziekenkas, zal u € 15,- op uw rekening ontvangen van de ziekenkas.